Ahmet Murat Hançer

.

 

-Ahmet Murat Hançer-

 

 

Lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde aldı. Yüksek lisansını, tezsiz olarak Anadolu Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim alanında yaptı.

             Çalışma hayatına 1994 yılında İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık İş Bankasıdöneminde, kurumsal performans yönetimi ve eğitim alanında farklı bakış açıları ve deneyimler kazandı.

“Eğitim ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi” , “performans değerlendirme ve takibi” ve “etkili performans için bilgi ve öğrenme tasarımı” alanlarında çalışmalar yaptı ve bu alanlara daha çok odaklanmaya o tarihlerde karar verdi.

Herkese, her an ve her yerde eğitimi ulaştırma tutkusu da o tarihlerde başladı. Bu tutku, 1997 yılında AB e-Learning firması kurucu ortağı olarak girişim yolculuğunu da beraberinde getirdi.

1997 yılından başlayarak, Türkiye’nin önde gelen kurumlarında, Türkiye’nin ilk uzaktan eğitim sistemlerini kuran, dijital öğrenme içeriklerini tasarlayan ve yenilikçi öğrenme deneyimi geliştiren ekip içerisinde yer aldı.

AB e-Learning ve Enocta birleşmesi ardından çalışmalarını Enocta içinde yürütmektedir. Halen, öğrenmenin teknolojiyle dönüşümünde kilit rol üstlenen Enocta’nın CEO’su olarak görev
yapmaktadır.


TEGEP  (Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği) Kurucu Üyelerindendir. TÜBİSAD ve PERYÖN üyesidir.

 

 

 

.