Berke Yüksel

 

 

 

Berke Yüksel

 

                  4 Eylül 1997 yılında Trabzon’da doğdum. İlkokul ve ortaokul eğitimimi Trabzon’da tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi işletme 4. Sınıf öğrencisiyim. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği (ICSNA) Kurucu Genel Başkanıyım. Farklı ortamlarda tecrübe edinmek ve bu kazanımları eğitim hayatımda akademik yeterliliğimi geliştirmek adına çalışmalar yapıyorum. Yaklaşık 2 yıldır yakın çevremdeki 12. sınıf ve mezun öğrencilere ”Eğitim Danışmanlığı Ve Öğrenci Koçluğu” yapıyorum. Farklı kültürleri tanıyan öğrencilerin ufkunu genişletmek, sosyal ve ticari hayata karşı vizyon edinmelerini sağlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kurulan ”İnovaTİM” takımının üyesiyim. İnovaTİM ile birlikte ”Liselerde İnovasyon Ve Yapay Zekâ Eğitimi” projesi kapsamında öğrencilerin alanla ilgili yetkinlik kazanmalarını ve proje üretebilecekleri bir bilgiye sahip olmaları noktasında gelişimlerine yön verebilecekleri projede eğitmen olarak görev almaktayım ve Trabzon ilinde koordinasyonu sağlamaktayım.

 

2018 yılı Sabancı Üniversitesi katkılarıyla hazırlanan ‘’Eğitim Reformu Girişimi’’ (ERG) tarafından düzenlenen 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda ”Engelsiz EBA” adlı iyi örnek başvurumuzu sözlü olarak sunduk. 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu (ULED) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 28th International Conference on Educational Scinences – 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde (ICES-UEBK) ”Yönetici Etkiler Mi?” adlı bildirimizi sunduk. 11 – 13 Ekim 2019 tarihleri arasında ‘’Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu’’na (UEDFOR); – 24886 Bildiri Numaralı ‘’Engelsiz EBA’’, – 24897 Bildiri Numaralı ‘’Empati Okulu’’, – 25456 Bildiri Numaralı‘’Tasarı Beceri Atölyelerinden Yaşam Atölyesinde Yaşam Becerileri Önek İçeriklerinin Geliştirilmesi’’, bildirileri sözlü sunum yapılacaktır. 2 – 3 Kasım 2019 tarihleri arasında ”Eğitimde Gelecek Konferansı’ (EGK); ”Bilişsel Haritalama Tekniği (BHT) – Sosyal Olgu Görüntüleme – 3D Duygu Davranış Düşünce Örüntüleri” – ”Sanal Rehberlik” – ”Eğitimde SİBA (Sesli Simültane İşaret Betimleme Asistanı” bildirileri için sunum yapılacaktır. 07-10 Kasım 2019 tarihleri arasında ‘’10th International Forum Of Educational Administration’’–‘’10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na (EYFORX); – 24903 Bildiri Numaralı ‘’Disiplinlerüstü Yaklaşım Ve Eğitim”, – 24892 Bildiri Numaralı ‘’Mülte-Söz Mülte-Deyim –Türkçe-Söz Türkçe-Deyim’’ – ”24496

Bildiri Numaralı “Beslenme Dostu Okul Ve Okullarda Beslenme Denetimi” bildirileri sözlü sunum yapılacaktır.