Doç. Dr. Hande Sart

-Doç. Dr. Z. Hande Sart-

Doçent Dr. Z. Hande Sart lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji çift ana dal programında, uzmanlık derecesini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Uzmanlık araştırması matematik öğrenme zorluğu ve epilepsisi olan çocuklarda nörospsikolojik eksikliklere odaklandırmıştı. Dr. Sart, Pittsburgh Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikoloji alanındaki doktorasını okulöncesi dönemde davranış sorunlarındaki süreklilik ve değişkenlik üzerine çalışarak tamamladı. Dr. Sart 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık öğrencilerine yüksek lisans ve lisans düzeyinde, öğretmenlik öğrencilerine lisans düzeyinde çeşitli dersler vermektedir. Öğretimsel odağı engellilik ve engelli bireylerin hak savunuculuğu alanlarına odaklıdır. Dr. Sart üniversitedeki engelli öğrencilere destekleyici hizmetleri gözeten Engelliler Birimi’nin ve GETEM’in (Görme Engelliler ve Teknoloji Laboratuvarı) koordinatörüdür. Dr. Sart Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki Engelli Öğrenciler Komisyonu’nda üye olarak sekiz yıl hizmet vermiştir. Dr. Sart altı aylığına İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılmasının (ICF, ICF-Çocuk ve Ergen versiyonu) üzerine Cenevre, İsviçre’deki Dünya Sağlık Örgütü’nde (WHO; DSÖ) çalışmıştır. Dr. Sart’ın araştırma alanları nörogelişimsel çeşitlilik, çocuklarda davranış sorun ve bozuklukları, ayrımcılık, engelli ve çocuk hakları, ve kapsayıcı psikoloijk danışmanlıktır.