Doç. Dr. Mine Göl-Güven

 

 

 

Doç. Dr. Mine Göl-Güven

 

Mine Göl-Güven 1997 yılında, İstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecesiyle mezun olmuştur. Ardından yüksek lisans derecesini Syracuse Üniversitesi Çocuk ve Aile Araştırmaları Bölümü’nden 2001 yılında almıştır. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Okul ve program değerlendirmeleri ve hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitiminde uzmanlaşmış, özellikle çocukların sosyo-duygusal gelişimlerini destekleyici program geliştirme konusunda çalışmaları olmuştur. Yetişkinlere çocuklarla olan ilişkilerinde olumlu tutum ve davranışlar kazandırma, gelişime uygun çevre oluşturma, eğitim programları ve malzemeleri geliştirme gibi konularda araştırmalar yapmakta ve sivil toplum kuruluşları ile uygulamalı çalışmalar yürütmektedir.

 

2008 yılından bu yana Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde program geliştirme ve öğretmen eğitimleri konularında Türkiye’nin çeşitli illerinde çalışmalarına devam etmektedir. DPT’nin desteklediği İstanbul ve Mardin’de “Beşte Beş: Erken Çocukluk ve Erken Beceri (EÇEB) Programı: Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi” ve İstanbul İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “İlkokul 1. Sınıfların İşbirliği ve Katılımcılığını Destekleme” projelerini planlamış ve yürütmüştür. Çocuk dostu bir akademisyen olarak, çocukların iletişim, etkileşim ve ilişki kurma hakkının savunucusu olmaya çalışmaktadır.