Doç. Dr. Mustafa Öztürk

-Doç. Dr. Mustafa Öztürk-

 

Dr. Öztürk, ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi lisans, Eğitim Bilimleri yüksek lisans, Eğitim Programları ve Öğretim alanlarından doktora derecelerine sahiptir. Ayrıca, Finlandiya’da (University of Turku) Öğrenme, Öğrenme Ortamları ve Eğitim Sistemleri alanında tezsiz yüksek lisans programı tamamlamış, Amerika Birleşik Devletleri’nde (Columbia University Teachers College) doktora sonrası araştırmacı olarak bulunduğu sırada Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim ve Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim konularında akademik çalışmalar yürütmüştür. Sosyal İçerme ve Çevre Eğitimi konularına ilişkin AB projelerinde araştırmacı, danışman ve eğitmen olarak görev almış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, temel eğitim kademelerine yönelik 36 eğitici kitapta yazar olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuş çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Temel eğitimde sürdürülebilir gelişme odaklı eğitim konulu çalışmasıyla, Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından 2018 yılı Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Öztürk, 2019 yılında Eğitim Bilimleri alanında Doçentlik unvanını almıştır.