Dr. Serkan Arıkan

-Dr. Serkan Arıkan-

Boğaziçi Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümünden lisans, Ohio Devlet Üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme bölümünden yüksek lisans ve ODTÜ’den ise üniversite giriş sınavının yapı geçerliği konulu tezi ile doktora derecesini aldı. Tilburg Üniversitesi’nde, PISA ve TIMSS sınavlarının madde yanlılığı, ölçme değişmezliği, grupları istatistiksel yöntemlerle eşitleme gibi konular ile ilgili olarak doktora sonrası çalışmaları yaptı. Test geliştirme ve test puanlarına anlam kazandırmayı amaçlayan yeterlik tanımlarının oluşturulması ilgi alanıdır. Bu kapsamda MEB bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan soru yazarlarına soru yazma teknikleri eğitimleri vermektedir.

Özel bir lisede matematik öğretmenliği yapan, ÖSYM’de sınavların psikometrik özellikleri ile ilgili raporlar hazırlayan, Cito Türkiye’de ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak görevler alan Arıkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğretim üyesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2018-2019 akademik yılından beri ise Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.