Hüseyin Çelebi

 

 

 

Hüseyin Çelebi

 

Hüseyin Çelebi, 1987 yılında Merzifon Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra ön lisans

derecesini 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Yüksek Okulunda

tamamlamıştır. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri

B.lümünden lisans diplomasını almıştır. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fark Yaratan

Öğretmen Akademisi Uzmanlık Sertifikasını almıştır.

Hüseyin Çelebi, 18 Aralık 1989’da öğretmenliğe başlamıştır. On bir yıllık kamu hizmeti

boyunca sırasıyla Hakkari-Şemdinli Derecik Mezrası İlkokulu, Hakkari-Şemdinli Cumhuriyet

İlköğretim Okulu, Tunceli-Mazgirt Karsan K.yü İlkokulu, Tunceli Burmageçit K.yü İlkokulu ve

İstanbul-Sarıyer Hatemoğlu İlköğretim Okulunda çalışmıştır. 2000 yılında kamu görevinden

istifa ederek Hisar Okullarında öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır. Hisar Okullarında

2012-2016 yılları arasında zümre başkanlığı, 2016 yılında müdür yardımcılığı görevini

üstlenmiştir. Halen Hisar Okullarında müdür yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir.