-Işık Tüzün – Eğitim Reformu Girişimi-

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Rotterdam Erasmus Üniversitesi bünyesinde Lahey’de faaliyet gösteren International Institute of Social Studies’de Alternatif Kalkınma Politikaları (ana dal) ve Yoksulluk Çalışmaları (yan dal) alanlarında tamamladı. 

Bir süre Tarih Vakfı’nda araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Haziran 2007’de ERG ekibine katıldı. 2013-2016 yılları arasında ERG’de Savunu ve Eğitim Programları Koordinatörü, Direktör Vekili ve son olarak Eğitim Gözlemevi Direktörü olarak görev yaptı. Bu süreçte, ağırlıklı olarak çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, din ve inanç özgürlüğü gibi konularda çalışmalar yürüttü ve sivil toplum örgütlerince bu alanlarda yürütülen çeşitli projelerin danışma kurullarında yer aldı. 2013 yılında Marshall Memorial Fellow seçildi. 2015 yılında Network of Education Policy Centers yönetim kurulunda ve 2015-2017 arasında, Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Şartı’nın üye ülkelerde nasıl uygulandığını değerlendiren çalışmalara yön vermek için Avrupa Konseyi’nin bir araya getirdiği uzmanlar grubunda yer aldı. Çalışma yaşamına, Ocak 2017-Ağustos 2019 döneminde bağımsız danışman olarak devam etti. Bu dönemde, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ve mülteci çocukların eğitim hakkıyla ilgili birer rapor kaleme aldı. Ashoka Vakfı’nın Fark Yaratan Sınıflar Projesi’nde danışman, izleme ve değerlendirme sorumlusu olarak görev yaptı. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’ne İstanbul Yerel Koordinatörü olarak destek sundu. BBOM (Başka Bir Eğitim Mümkün) Derneği’nin Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi’nin izleme ve değerlendirme çalışmasını yürüten ekipte yer aldı. Eylül 2019’da yeniden ERG ekibinin bir parçası oldu.