Leyla Arıbaş-Stahlschmidt

 

 

 

-Leyla Arıbaş-Stahlschmidt-

 

Leyla Arıbaş-Stahlschmidt, University Of Furtwangen/Almanya Bilgisayar Mühendisliği Artificial Life (Yapay Zeka) alanı mezunudur.

 

Almanyada BOSCH, BMW, Mercedes ve Fraunhofer Institut IAO gibi uluslararası şirketlere yazılım tasarımları ve Gerçek-zamanlı 3 boyutlu görselleştirme, tasarım, simülasyon ve etkileşimli sanal sistemlerin gelişiminde proje yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca yazılımda sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda kurum içi eğitimlerden sorumlu olan Arıbaş 16 yıl Almanya merkezli projelerde edindiği tecrübeler ile Türkiyede Toby Yetkinlik Atölyelerini kurmuştur. Toby Yetkinlik Atölyelerinde geliştirilen materyaller ve etkinlikler 21. yy’ın temel gereksinimlerinden olan bireysel ve sosyal becerilerin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesini hedeflemektedir.

 

Disiplinler arası işbirliği ve kişiler arası iletişim konusundaki yeterliliklerin somut deneyimler ile kazanılmasına yönelik özel tasarlanmış materyaller geliştiriren Arıbaş 21. yy’ın karakteristiklerinden olan hızlı değişimin hayat boyu öğrenme yaklaşımını herzamankinden daha önemli kıldığını savunmakta ve her değişimde yerini koruyan temel yetkinliklerin gelişimine yönelik inovatif bir yaklaşım olan STEMplus programları ile farklı seviyelere yönelik seminerler sunmaktadır.

 

STEM ışığında eğitim programlarını şekillendirirken STEM eğitimini doğaya, doğayı STEM eğitimine entegre ederek doğa ile etkileşimi güçlendirip öğrenmeye hareket katmak STEMplus programlarının önemli hedeflerdendir.