-Meral Olcay-

 

Meral Olcay, 1995’te Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans derecesini

2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde, yüksek

lisans derecesini ise 2016 yılında State University of New York, Eğitimde Çok Disiplinli Çalışmalar

Bölümümde tamamlamıştır. 2017 yılında Principal’s Training Center Uluslararası Okul Yöneticiliği

Eğitim Programını tamamlayan Olcay, halen Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İleri Eğitim

Liderliği Sertifika Programına devam etmektedir.

 

Meral Olcay öğretmenlik hayatına 2000-2001 yılları arasında Tekirdağ’da P. Narin Lisesi’nde

İngilizce öğretmeni olarak başlamıştır. 2001 yılında Hisar Okulları’na katılmış, 2006 yılına kadar

İlkokul İngilizce Öğretmenliği, 2006-2013 yılları arasında ise İlkokul İngilizce Koordinatörlüğü

görevlerini üstlenmiştir. Meral Olcay, 2013 yılından beri Hisar Okulları İlkokul Müdürüdür.