Merve Özgünlü

 

 

 

 

 

Merve Özgünlü-

 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi

Merve, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2017 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans tez çalışması, okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluk düzeylerini yordayan faktörler üzerinedir.

2013-2018 yılları arasında Okan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde araştırma görevlisi olarak görev yapmış, lisans derslerini asiste etmiş ve çeşitli araştırma projelerinde yer almıştır.

Erken çocukluk döneminde dil gelişiminin önemi ve dil gelişimini destekleyici öğrenme deneyimleri üzerine hem eğitmen hem de ebeveyn eğitimleri vermiştir. 2016 yılında Sandal Yayınları tarafından yayınlanan “Erken Okuma-Yazma Etkinlikleri” kitabının yazarıdır. 2019 yılında, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanan “Develpmentally Appropriate Curriculum – Best Practices in Early Childhood Education” kitabını Türkçe’ye çeviren yazarlar arasındandır. Ayrıca, “Çocukların oyunları esnasınında öğretmenin üstlendiği roller ile öğretmenin oyun tanımı arasındaki ilişki üzerine nitel bir çalışma” ve “Okul öncesi eğitimde yapılandırılmamış oyuna ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi” makalelerinin yazarlarındandır.

2014 yılında, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütülen “İstanbul’un Mahalle Kreşlerinde Montessori Eğitimi Projesi” kapsamında yapılan teorik ve pratik uygulamalarda aktif görev almış ve eğitici belgesi almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında ise Nutricia ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı işbirliği ile yürütülen “Mucize Annelik Okulu” Projesi’nde eğitmenlik ve proje asistanlığı yapmıştır.

Şu anda Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Metindoğan’ın yürütmekte olduğu  “Türk ailelerinde ebeveynlerin evlilik ilişkisinin kalitesi, ebeveynlik davranışları ve ruh sağlıklarının çocukların öz-kaynaklarına ve gelişimsel sonuçlarına etkileri” BAP Projesinde, proje asistanlığı yapmaktadır.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Bilimleri Doktora Programı’na kabul alan ve YÖK 100/2000 doktora burslu öğrencisi olan Merve, doktora çalışmalarına okul öncesi döneme özgü öğrenme ortamlarının tasarımı ve kalitesi, çocukların öz-düzenleme becerilerinin yordayıcısı olarak öğretmen-çocuk ilişkisi ve sınıf içi öğrenme deneyimleri üzerine devam etmektedir.