Metin Yoleri

 

 

 

Metin Yoleri

 

Lisans eğitimini 2000 yılında SDÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bedene Eğitimi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliğinden mezun olarak tamamladı.

 

2000 – 2003 yılları arasında Federal Almanya Gençlik Bakanlığı bursu ile Saarbrücken Üniversitesinde eğitim bilimleri öğrenimi gördü. Almanya’da ve Türkiye’de çeşitli ulusal ve uluslararası okullarda öğretmenlik, bölüm başkanlığı, koordinatörlük ve idarecilik görevlerini sürdürdü.

 

Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen sosyal – duygusal öğrenme, karakter eğitimi ve verim odaklı sınıf iklimi oluşturma alanlarında 2011 yılında uluslararası eğitmen ünvanı alarak öğretmen eğitimlerine başladı.

 

2015 yılında “International Senior Trainer” ünvanı alarak seminer lideri yetiştirme eğitimlerine başladı. Lisansüstü eğitimini Okan Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlayan Metin Yoleri, 2010 yılında Irmak Okullarına katılmış, çeşitli idari görevlerde yer almıştır. Eylül 2017 yılından itibaren de Irmak Okulları Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.