Pelin Menekşe

 

 

 

Pelin Menekşe

 

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de tamamlamıştır. 2009 yılı Haziran ayında ODTÜ Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl İstanbul’da çalışma hayatına adım atmıştır.

Türkiye’nin önde gelen özel eğitim kurumlarında Fen Bilimleri alanında 11 yıllık tecrübeye sahiptir. Çalışma hayatının başlarında, Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı ve Farklılaştırılmış Eğitim üzerine aldığı pek çok eğitim öğretmenlik anlayışını derinden etkilemiştir. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok projede yer almıştır. Halen görev almakta olduğu Terakki Vakfı Okullarında ise bölüm arkadaşları ile yenilikçi yaklaşımlar uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmaya devam etmektedir.