Prof. Dr. Birgül Kutlu Bayraktar

-Prof. Dr. Birgül Kutlu Bayraktar-

 

Prof. Dr. Birgül Kutlu Bayraktar Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden lisans, Michigan Technology University Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecelerini almıştır. Doktora tezi yapılandırıcılık ve e-öğrenme üzerinedir. Kendisi lisans ve lisansüstü düzeyde Bilişim Sistemleri ve Programlama konularında dersler vermektedir. Başlıca araştırma konuları sistem analiz ve tasarım, e-öğrenme, uzaktan eğitim, sanal ortamlar, yapay sinir ağları ve yapay zekadır. Unesco, Avrupa Birliği ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında bir çok araştırma projesi yürütmüştür. Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Bilişim Vakfı’nın kurucu üyesidir. Ayrıca Association for Information Systems (AIS) üyesi ve AIS-Türkiye bölümünün kurucularındandır.