Prof. Dr. Emin Karip

-Prof. Dr. Emin Karip-

University of Pittsburgh’da Eğitimde Yönetim ve Politika Çalışmaları alanında 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecesini aldı. Aynı üniversitede 1993-1995 yıllarında araştırma uzmanı olarak çalıştı. 1995 yılından 2011 yılına kadar Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Dr. Karip, 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, 2011-2016 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Çalışmalarına eğitim politikaları, eğitimde fırsat eşitliği, eğitim sistemlerinin etkililiğinin geliştirilmesi alanlarında devam eden Dr. Karip, halen Türk Eğitim Derneği düşünce kuruluşu TEDMEM direktörü ve eğitim danışmanı olarak görev yapmaktadır.