Prof. Dr. Soner Yıldırım

 

 

-Prof. Dr. Soner Yıldırım-

 

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Öğretim teknolojileri alanındaki yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Michigan State Üniversitesi’nde, aynı alanda doktora eğitimini South California Üniversitesi’nde 1997 yılında tamamladı. 1998 yılından bu yana ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Prof. Dr. Soner YILDIRIM 1998 yılından bu yana çesitli uluslararası kuruluşlarda Öğretim Teknololojisi projelerinde uluslararası uzman olarak almaktadır. 1998-2000 yılları arasında Dünya Bankasında, 2002-2006 yılları arasında Strasbourg’daki  Avrupa Konseyi’nde ve 2004 yılından bu yana’da Avrupa Birliği Avrupa Eğitim Vakfı’nın (ETF) çeşitili projelerinde görev almıştır. 

Araştırma konuları arasında eğitimde sosyal medya kullanımı, elektronik performans destek sistemleri, öğrenme analitikleri ve nomofobya önemli yer tutmaktadır.

 

Prof. Soner Yıldırım completed his bachelor’s degree at Hacettepe University,  Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Division of Curriculum and Instruction in 1990.  He completed his master program at Michigan State University in 1993 and then his doctorate program at University of Southern California in 1997 in the field of Instructional Technology. He has been working at the Middle East Technical University (METU), Faculty of Education  as a faculty member since 1998.

Prof. Yildirim has been serving as international ICT consultant in various international organizations.  He worked for the World Bank as an Internernatiol Expert in several Educational Technology projects. Between 2002-2006, he was the leading expert at the Council of Europe in Strasbourg for the project “Teaching & Learning in the Communication Society”.  He has also been working as the National Expert for the European Training Foundation (ETF) for Vocational Education and Training (VET) projects.

Prof. Yildirim’s research interest includes technology use in education, social media, electronic performance support systems (EPSS), learning analytics and nomophobia.