Prof. Dr. Yavuz Akpınar

 

-Prof. Dr. Yavuz Akpınar-

Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Lisans derecesini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Hacettepe Üniversitesi), Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise Bilgisayar Tabanlı Öğrenme (Leeds Üniversitesi) alanında tamamlamıştır. Halen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri olarak  çalışmaktadır. SCI, SSCI, ve alan indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleleri,hakemli kongre/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınları, kitapları, kitap bölümleri ve kitap editörlüğü yaptığı yayınları bulunmaktadır. Ayrıca bir çok kurumsal projede yer almış ve danışmanlık yapmıştır. Araştırma alanları arasında; Teknoloji tabanlı öğrenme; eğitsel çoklu ortam tasarımı, yazarlık dilleri ve ortamları, Bilgi teknolojileri eğitimi bulunmaktadır.