Selda Çelik

 

 

 

Selda ÇELİK

 

Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2 yıl sınıf öğretmenliği, 4 yıl zihin engelliler sınıf öğretmenliği yaptı. Özel eğitim alanına ilgi duyarak ikinci lisansını Marmara Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliğinde yaptı ve bu bölümden derece ile mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Araştırma Biriminde 1 yıl süreyle sivil toplum ve demokrasi, STK’lar için örgüt yönetimi, savunuculuk stratejileri, savunuculuk örnekleri, kampanya, lobicilik ve raporlama, iletişim becerileri, STK’larda gönüllülerle iş birliği konularında eğitim almıştır. Alanı ile ilgili aldığı bazı eğitimler şunlardır: Az Görenlerin Rehabilitasyonu, Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme Aracı, Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği, Disleksi Müdahale Programı, İVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Çok Engelli Çocukların Eğitimi, PCDI Erken Özel Eğitim Modeli. 3 yıldır Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin iktisadi kuruluşu olan Kabartma Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Çalışma alanı içinde yoğunluklu olarak erken çocukluk özel eğitimi, çok engellilerin eğitimi ve otizm yer almaktadır.