Yusuf Şafak

Yusuf Şafak

 

                  1981 yılında Trabzon’da doğdum. Ankara Mitat ENÇ Görme Engelliler İlkokulunda tamamladım. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. 11 yıldır özel bir şirkette meslek danışmanı olarak görev yaptım. 7 yıldır Psikolojik Danışman Ve Rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. ”İnsan Olma Rüyasından” adlı şiir ve makale kitabım 2017 yılında yayınlanmıştır. Son 10 yıldır Birleşmiş Milletler Kadın Kız Çocukları İnsan Hakları Programında dezavantajlı gruplara yönelik Gölge Raportör olarak görev yapmaktayım. 2018 yılı Sabancı Üniversitesi katkılarıyla hazırlanan ‘’Eğitim Reformu Girişimi’’ (ERG) tarafından düzenlenen 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda ”Engelsiz EBA” adlı iyi örnek başvurumuzu sözlü olarak sunduk. 11 – 13 Ekim 2019 tarihleri arasında ‘’Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu’’na (UEDFOR); – 24886 Bildiri Numaralı ‘’Engelsiz EBA’’, 24897 Bildiri Numaralı ‘’Empati Okulu’’, – 25456 Bildiri Numaralı ‘’Tasarım Beceri Atölyelerinden Yaşam Atölyesinde Yaşam Becerileri Örnek İçeriklerinin Geliştirilmesi’’, bildirileri sözlü sunum yapılacaktır. 2 – 3 Kasım 2019 tarihleri arasında ”Eğitimde Gelecek Konferansı” (EGK); ”Bilişsel Haritalama Tekniği (BHT) – Sosyal Olgu Görüntüleme – 3D Duygu Davranış Düşünce Örüntüleri” – ”Sanal Rehberlik” – ”Eğitimde SİBA (Sesli Simültane İşaret Betimleme Asistanı)” bildirileri için sunum yapılacaktır. 07-10 Kasım 2019 tarihleri arasında ‘’10th International Forum Of Educational Administration’’–‘’10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na (EYFORX); – 24903 Bildiri Numaralı ‘’Disiplinlerüstü Yaklaşım Ve Eğitim”, – 24892 Bildiri Numaralı ‘’Mülte-Söz Mülte-Deyim –Türkçe-Söz Türkçe-Deyim’’ bildirileri sözlü sunum yapılacaktır.