Eğitimde Katılım ve İşbirliği

Eğitimde dönüşüm çabalarının istenen derecede başarılı olamamasının en önemli nedenlerinden biri birlikte düşünme, birlikte tasarlama ve birlikte hayata geçirme yaklaşımının, başka bir deyişle işbirliği kültürünün zayıf olmasıdır. Eğitimde dönüşüm diğer alanlara göre çok daha zordur, eğitim dünyası birçok kronik ve kompleks sorunla baş etmeye çalışmaktadır ve bu kompleks sorunlar birçok aktörün işbirliği yapmasını gerektirir.


Zorunlu eğitimin günümüzde geçmişe oranla daha uzun bir zamanı kapsıyor olması göz önüne alındığında eğitim sisteminin başat aktörü olan okulun işlevini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için de işbirliği ve katılım kapasitesi kritik önemdedir.

 

Okul ortamlarının bilgi sunulan yerler olmanın ötesine geçerek hem yakın çevresinin gelişimine katkı yapan hem de toplumun etkin katılımına olanak sağlayarak bu alışverişten yararlanan kurumlar olmaları gerekmektedir.

 

Bu başvuru teması, farklı kurum/kuruluşların/bireylerin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelerek okulda ya da okul dışı mekanlarda gerçekleştirdikleri katılımcı işbirliği uygulama/materyal örneklerini içermelidir.