Veri Temelli Eğitim Politikaları

Veri temelli eğitim, öğretime ve öğrenmeye yön vermek için veriden faydalanan bir eğitim yaklaşım modeli olarak açıklanabilir. Bu modelde; veriler, örgün eğitimin işleyişine ve eğitim politikalarına dair dönüt almaya yardımcı olur. Eğitimin tüm basamaklarında; sınıf içi eğitim-öğretimin mevcut durumunu anlamak ve iyileştirmek, ülke bazında eğitim programları geliştirmek ve eğitim yönetimini kolaylaştırmak için güçlü bir araç olarak veriler kullanılmalıdır. Peki veri dediğimiz şey nedir? Eğitimin tüm bileşenlerinden farklı yöntemlerle elde ettiğimiz ilk bilgidir. Mesela, sınıf içi, ulusal ve uluslararası sınavlarından; öğrencinin tüm çalışmalarından; öğrenci, öğretmen, idareci tanıma anketlerinden ve performans değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar veri olarak örneklendirilebilir. Bu başvuru teması, veri temelli eğitimin öğretime entegrasyonu ve eğitim politikalarına yansımasına yönelik, aşağıdaki alt başlıklarla ilgili araştırma geliştirme ve uygulama örneklerini içerebilir:

·           Büyük Veri Analizi

·           Eğitsel Veri Madenciliği

·           Öğrenme Analitiği

·         Geniş Ölçekli Değerlendirme Verilerinin Kullanılması (PISA, PIRLS, TIMSS, ABİDE, PIAAC, TALIS, vb.)

·           Veri Temelli Öğretme

·           Veri Temelli Öğrenme

·           Veri Temelli Performans Değerlendirme

·           Veri Temelli Eğitim Programı Geliştirme

·           Eylem Araştırması

·           Büyük ve Küçük Ölçekli Değerlendirme