Dijital Çağın Eğitime Yansımaları

İçinde bulunduğumuz yüzyılın adı dijital çağdır. Hayatımızın her alanını etkileyen dijitalleşme, eğitimi daha fazla etkilemektedir. Geleceğin eğitimi, teknoloji ve pedagojiyi harmanlamak zorundadır. 

Yeni çağ yeni becerileri gerekli kılmaktadır. 21. yüzyıl becerileri arasında bilgi ve medya okuryazarlığı ile bilgi, iletişim ve teknoloji okuryazarlığı da vardır. Bu beceriler kapsamında bilgiye erişim yolları, doğru bilgiyi yanlıştan ayırma, teknolojinin sınırlılıklarını bilme, kendi kendine öğrenme de yer almaktadır. Bu becerilerin kazanımı, eğitimde fırsat eşitliği ve kalite artışına hizmet edeceği düşünülmektedir. 

Dijitalleşme ile birlikte öğretmenin sınıftaki rolü de değişime uğramıştır. Öğretmen artık bilgi aktaran değil, bilgiye nasıl erişileceğini öğreten kişidir/rehberdir/koçtur.

Bu tema altında yapılan başvurular aşağıdaki başlıklarla ilişkili olmalıdır:

  • Yapay Zekâ
  • Eğitimde Geleceğin Teknolojileri
  • Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Kullanımı
  • Dil Eğitimi
  • Kodlama
  • Oyunlaştırma
  • 21. yüzyıl Becerileri
  • Flipped (Tersyüz) Eğitim
  • Yenilikçi Sınıf ve Okul Tasarımları
  • STEM